19/03/2018

Frau Alimentari (avaluació de la vulnerabilitat)

L'avaluació de la vulnerabilitat és fonamental per un bon pla de mitigació

Per tal de poder dur una bona avaluació de la vulnerabilitat és important posar-se en el cap de l'agent fraudulent, i tenir en consideració els tres principis bàsics que intervenen en la execució del frau alimentari:

- Motivació

- Oportunitat

- Absència de mecanismes de control

així mateix s'ha de tenir en consideració les diferents fons d'informació tant oficials com oficioses que ens permetran disposar d'una visió general i profunda de la situació actual.

Es per això que a continuació us adjuntem algunes fonts d'informació (gratuïtes) que podeu utilitzar: