Feed2Food

Feed2Food neix amb l’objectiu de donar el màxim servei i assessorament a les empreses del sector de l’alimentació humana i a les del sector de l’alimentació animal en relació als requisits -cada cop més evolucionats- de la innocuïtat alimentària.

Per acomplir aquest objectiu, els col·laboradors de Feed2Food s’han imposat com a principals missions:

revisió completa dels sistemes d’innocuïtat alimentària aplicats per l’empresa

adaptació a les exigències actuals dels sistemes d’innocuïtat alimentària que estigui executant l’empresa

implantació de sistemes de certificació i innocuïtat alimentària BRC, IFS, FSSC2200, GMP+, EFICS, Fami QS i d’altres relacionats amb l’entorn de l’alimentació humana i animal dur a terme auditories internes o de segona part definició, realització o ambdues coses, dels plans de formació contínua en matèria de innocuïtat alimentària dirigits a l’equip humà de l’empresa que ho requereixi.

Els col·laboradors de Feed2Food aporten una sólida experiència en diferents àmbits de la indústria alimentaria així com en matèria de certificacions la qual cosa ens permet tenir una visió global de les necessitats de les empreses, o bé dels seus proveïdors, des de la vessant de la norma que s’hagi de certificar.